Successió intestada

Es produeix la successió intestada o abintestat en el moment que una persona mor, però sense haver atorgat testament o pacte successori.

En aquests casos serà la llei (i no la voluntat del causant) qui decidirà a qui han d’anar a parar els béns del difunt.

Es tracta doncs d’una successió subsidiària en què l’herència transitarà hereditàriament començant pels familiars més propers fins als més llunyans fins que algú l’accepti.

L’ordre de crides és el següent:

– Descendents.

– Cònjuges o parella de fet.

– Ascendents.

– Germans.

– Resta de col·laterals fins al quart grau.

– La Generalitat de Catalunya.


Necessiteu parlar amb un advocat especialista en ?