Agressió sexual


Article 178 del Codi Penal.

“Qui atemptés contra la llibertat sexual d’una altra persona, utilitzant violència o intimidació, serà castigat com a responsable d’agressió sexual amb la pena de presó d’un a cinc anys.”

Article 179 del Codi Penal.

“Quan l’agressió sexual consisteixi en accés carnal per via vaginal, anal o bucal, o introducció de membres corporals o objectes per alguna de les dues primeres vies, el responsable serà castigat com a reu de violació amb la pena de presó de sis a 12 anys.”


Necessiteu parlar amb un advocat especialista en ?