Negativa a sotmetre’s a la prova


Article 383 del Codi Penal.

“El conductor que, requerit per un agent de l’autoritat, es negui a sotmetre’s a les proves legalment establertes per a la comprovació de les taxes d’alcoholèmia i la presència de les drogues tòxiques, estupefaents i substàncies psicotròpiques a què fan referència els articles anteriors, serà castigat amb la penes de presó de sis mesos a un any i privació del dret a conduir vehicles de motor i ciclomotors per un temps superior a un i fins a quatre anys.”


Necessiteu parlar amb un advocat especialista en ?