Conducció sense permís


Article 384 del Còdi Penal.

“El que conduís un vehicle de motor o ciclomotor en els casos de pèrdua de vigència del permís o llicència per pèrdua total dels punts assignats legalment, serà castigat amb la pena de presó de tres a sis mesos o amb la de multa de dotze a vint-i-quatre mesos o amb la de treballs en benefici de la comunitat de trenta-u a noranta dies.

La mateixa pena s’imposarà al que realitzi la conducció després d’haver estat privat cautelar o definitivament del permís o llicència per decisió judicial i que conduís un vehicle de motor o ciclomotor sense haver obtingut mai permís o llicència de conducció.”


Necessiteu parlar amb un advocat especialista en ?