Article 171 del Codi Penal.

“1. Les amenaces d’un mal que no constitueixi delicte seran castigades amb pena de presó de tres mesos a un any o multa de sis a 24 mesos, ateses la gravetat i circumstància del fet, quan l’amenaça sigui condicional i la condició no consisteix una conducta deguda. Si el culpable ha aconseguit el seu propòsit se li imposa la pena a la meitat superior.

2. Si algú exigeix ​​d’un altre una quantitat o recompensa sota l’amenaça de revelar o difondre fets referents a la seva vida privada o relacions familiars que no siguin públicament coneguts i que puguin afectar la seva fama, crèdit o interès, serà castigat amb la pena de presó de dos a quatre anys, si ha aconseguit el lliurament de tot o part del que s’exigeix, i amb la de quatre mesos a dos anys, si no ho aconsegueix […]”


Necessiteu parlar amb un advocat especialista en ?