Assegurances

Les assegurances són aquells contractes mitjançant els quals, a través del pagament d’una prima, obtenim una compensació en cas que succeeixi algun dels imprevistos dels quals ens ofereixen cobertura les companyies.

Per això és de vital importància ser coneixedors d’allò que tenim subscrit a la pòlissa per poder reclamar-ho en cas de necessitat.

Al contractar una assegurança necessitem estar ben informats i analitzar les diferents cobertures que les companyies ens ofereixen i les necessitats reals que volem cobrir. Per descomptat és més cara una assegurança que cobreix més pluralitat de situacions i al contrari. Així doncs, ajustar-se a la realitat de cadascú és el primer pas a tenir en compte abans de subscriure una pòlissa amb qualsevol companyia.

D’aquesta manera en cas d’incident no hi haurà dubtes sobre qui s’ha de fer càrrec de les despeses ocasionades perquè, altrament, caldrà recórrer als tribunals en una situació més costosa tant econòmica com temporal. Tot i així, moltes són les companyies que rebutgen les nostres pretensions i no sempre tenen raó, o la tenen de forma parcial.

Reclamar-los es converteix llavors en una obligació per a nosaltres al existir un contracte que procura pels nostres interessos.


Necessiteu parlar amb un advocat especialista en ?