Article 138 del Codi Penal.

“1. Qui mati a un altre serà castigat, com a reu d’homicidi, a la pena de presó de deu a quinze anys.

2. Els fets seran castigats amb la pena superior en grau en els casos següents:

a) quan concorri a la seva comissió alguna de les circumstàncies de l’apartat 1 de l’article 140, o

b) quan els fets, a més, siguin constitutius d’un delicte d’atemptat de l’article 550.”


Necessiteu parlar amb un advocat especialista en ?