Divisió de la cosa comú

Una de les principals preocupacions a l’hora de resoldre les conseqüències d’un divorci o una separació és com procedir amb les propietats que tenen compartides. També ens podem trobar en aquesta situació quan es tracta de posar fi a una situació de copropietat derivada d’una herència o, fins i tot, en una relació empresarial entre socis. ​

Per procedir a la divisió del que és comú, els copropietaris tenen l’opció de fer-ho de comú acord, que sempre serà el més recomanable, o acudint a la via judicial.​ El procediment judicial s’iniciarà amb una demanda sol·licitant l’acció del comú dirigit a l’altre copropietari on, si la cosa fos divisible, es realitzarà una divisió material adjudicant parts o porcions a cada copropietari mentre que, si fos indivisible o si el seu valor resultés greument minvat, s’efectuarà una divisió econòmica.

Aquesta divisió es podrà realitzar mitjançant la venda i el repartiment del muntant econòmic o bé adjudicant la cosa a un dels copropietaris i que sigui aquest qui indemnitzi els altres en funció de les seves quotes respectives.


Necessiteu parlar amb un advocat especialista en ?