Accidents de trànsit

Quan té lloc un accident de trànsit, sabem que, per regla general, el responsable del mateix i, per extensió, la seva companyia d’assegurances estarà obligada a pagar una indemnització per danys i perjudicis a totes les víctimes i perjudicats del sinistre. No obstant això, hi ha diferents tipus de responsabilitat en funció dels diferents protagonistes que intervenen en un accident: ​

– El culpable: és la persona física que condueix el vehicle que origina l’accident de trànsit.

– El responsable civil directe: Aquest tipus de responsabilitat és el que sol tenir l’asseguradora del vehicle culpable. Mitjançant un contracte de responsabilitat civil, la companyia d’assegurances pacta amb l’assegurat que per al cas que aquest sigui declarat culpable de l’ocurrència d’un accident de trànsit, se’n farà càrrec.

– El responsable civil subsidiari: Correspon al propietari del vehicle causant de l’accident de trànsit. Si aquest fos diferent del conductor que va originar aquest sinistre. Aquest mai respondrà penalment.


Necessiteu parlar amb un advocat especialista en ?