Conducció temerària

Article 380 del Codi Penal.

1. El que conduís un vehicle de motor o un ciclomotor amb temeritat manifesta i posés en concret perill la vida o la integritat de les persones serà castigat amb les penes de presó de sis mesos a dos anys i privació del dret a conduir vehicles de motor i ciclomotors per temps superior a un i fins a sis anys.

2. Als efectes d’aquest precepte es considera manifestament temerària la conducció en què concorren les circumstàncies que preveu l’apartat primer i l’incís segon de l’apartat segon de l’article anterior.


Necessiteu parlar amb un advocat especialista en ?