La querella és aquell acte que pretén, no només posar en coneixement del jutge la comissió d’uns fets delictius, sinó que a més aspira posicionar-se com a part en el procediment penal.

La persona qui interposa la querella se la coneix com a querellant i la persona qui la rep, querellat i, mentre que la denúncia és una obligació, la querella és un acte voluntari.

A través d’aquest mecanisme s’acusa directament algú per la comissió d’uns fets delictius i el querellant es posiciona com a Acusació particular. Per això és necessari complir una sèrie de requisits que no es troben presents a la denúncia:

– Intervenció d’advocat i procurador.

– Presentació per escrit.

– Presentació de documents i proves.


Necessiteu parlar amb un advocat especialista en ?