Article 242 del Codi Penal.

“1. El culpable de robatori amb violència o intimidació en les persones serà castigat amb la pena de presó de dos a cinc anys, sense perjudici de la que pogués correspondre als actes de violència física que realitzi.

2. Quan el robatori es cometi a casa habitada, edifici o local oberts al públic o a qualsevol de les seves dependències, s’imposarà la pena de presó de tres anys i sis mesos a cinc anys.

3. Les penes assenyalades en els apartats anteriors s’imposaran a la meitat superior quan el delinqüent faci ús d’armes o altres mitjans igualment perillosos, sigui en cometre el delicte o per protegir la fugida, i quan ataca els que acudissin en auxili de la víctima o als que el persegueixen.

4. En atenció a la menor entitat de la violència o intimidació exercides i valorant a més les restants circumstàncies del fet, es pot imposar la pena inferior en grau a la que preveuen els apartats anteriors.”


Necessiteu parlar amb un advocat especialista en ?