Divorcis i separacions

Per iniciar un procediment de separació o divorci l’únic requisit legal exigit és que hagin transcorregut tres mesos des de la celebració del matrimoni.

La diferència entre separació i divorci és molt important per les conseqüències jurídiques que deriven de cada procediment. La separació implica el cessament efectiu de la convivència dels dos cònjuges reconeguda legalment, mentre que el divorci suposa un pas més: la dissolució de l’enllaç matrimonial.

​ També és cert que tenen punts en comú, com que en tots dos casos la fi de la relació genera conseqüències patrimonials i personals: mesures econòmiques, mesures de guarda i custòdia de fills menors del matrimoni.

Per iniciar un procediment de divorci o separació caldrà interposar una demanda davant del Jutjat de l’últim domicili conjugal. Aquesta demanda podrà ser de mutu acord o sense acord (contenciosa) i en ella caldrà satisfer els requisits legalment establerts.

– En el divorci o separació contenciosa, el Jutjat, un cop rebi la demanda presentada per un dels cóngujes, donará un termini de 20 dies a l’altre per tal que s’efectui la contestació a la mateixa. Posteriorment se celebrará una vista en la que el Jutge, previ escoltar i examinar la documentació aportada per les parts, decidirà les mesures que regiran des d’aquest moment.

– Quan hi hagi acord entre parts, simplement es presentarà una demanda conjunta en la que s’establiran les mesures que els cónjuges hagin pactat en forma de conveni regulador el qual hauràn de ratificar posteriorment.


Necessiteu parlar amb un advocat especialista en ?