Mesures provisionals

Les mesures provisionals en un procediment de família intenten regular la situació des de la presentació de la demanda de divorci fins que hi hagi sentència definitiva i aquesta sigui ferma.

Durant tot aquest període de temps, sovint perjudicial per als interessos de les dues parts, poden sorgir una sèrie de qüestions com, Què passa amb els nens? Què passa amb el domicili conjugal? Quan podrà veure els seus fills el pare? Quin règim de visites tindrà? Quina pensió d’aliments ha d’abonar?

Totes aquestes qüestions quedaran resoltes a la sentència de divorci, però són extrems que no poden esperar a resoldre’s fins aleshores, ja que regular aquestes situacions el més aviat possible ha de ser prioritari per l’aplicació del principi de l’interès superior del menor, el qual impera en qualsevol procediment de família. ​​

Per posar remei a aquesta situació la llei preveu la sol·licitud de mesures provisionals que donaran resposta a totes aquestes preguntes i que estaran vigents fins a la sentència definitiva de divorci que les ratificarà o les modificarà.


Necessiteu parlar amb un advocat especialista en ?