Conducció etílica


Article 379 del Codi Penal.

1. Qui condueixi un vehicle de motor o un ciclomotor a velocitat superior en seixanta quilòmetres per hora en via urbana o en vuitanta quilòmetres per hora en via interurbana a la permesa reglamentàriament, serà castigat amb la pena de presó de tres a sis mesos o amb la de multa de sis a dotze mesos o amb la de treballs en benefici de la comunitat de trenta-u a noranta dies, i, en qualsevol cas, amb la de privació del dret a conduir vehicles de motor i ciclomotors per temps superior a un i fins a quatre anys.

2. Amb les mateixes penes serà castigat el que condueixi un vehicle de motor o ciclomotor sota la influència de drogues tòxiques, estupefaents, substàncies psicotròpiques o de begudes alcohòliques. En tot cas, serà condemnat amb les penes esmentades el que conduís amb una taxa d’alcohol en aire espirat superior a 0,60 mil·ligrams per litre o amb una taxa d’alcohol en sang superior a 1,2 grams per litre.”


Necessiteu parlar amb un advocat especialista en ?