Repudiament d’herència

Quan una persona mor, no tenim l’obligació, encara que siguem hereus, d’acceptar aquesta herència. Per tant, és possible que, un cop siguem cridats a heretar, després d’estudiar les condicions d’aquesta herència, decidim no acceptar-la.

Per poder decidir amb coneixement de causa cal que tinguem en compte diferents qüestions com:

– Què conté l’herència i quants hereus hi ha.

– Que no és possible acceptar l’herència de forma parcial.

– Que una vegada acceptada o rebutjada l’herència, no es pot canviar d’opinió.

Quins motius ens poden fer repudiar l’herència?

Principalment el fet que l’herència comporti més deutes que béns. En aquest cas els hereus, en acceptar l’herència, estan obligats a satisfer els deutes pendents i ho hauran de fer tant amb allò heretat, com amb el seu patrimoni personal, tret que acceptin a benefici d’inventari (Vegis l’apartat “acceptació d’herència”)

La repudiació de l’herència s’ha de fer amb un acte exprés on es manifesti, de manera clara i concisa, la decisió. Si un dels hereus repudia l’herència i els altres no, la part que correspondria al repudiat, es repartirà entre els acceptadors de manera proporcional.


Necessiteu parlar amb un advocat especialista en ?