VIOLÈNCIA OBSTÈTRICA, quan la violència de gènere se silencia.

VIOLÈNCIA OBSTÈTRICA, quan la violència de gènere se silencia.

Parlar de violència obstètrica és, sens dubte, parlar de violència de gènere, però de què es tracta exactament?

La violència obstètrica es refereix a aquelles conductes realitzades pels professionals de la salut a les dones durant l’embaràs, el part i el puerperi que poden resultar com a violentes tant per acció com per omissió.

Es tracta principalment d’actes no apropiats o no consentits per les mateixes pacients com les episiotomies sense consentiment, intervencions doloroses sense analgèsics o l’obligatorietat de fer donar a llum en posicions antinaturals. La violència obstètrica, de tota manera, no només pot ser física sinó que també acostuma a ser psicològica amb accions com infantilitzar la pacient en tractar-la, menysprear-la, humiliar-la o fins i tot vexar-la.

Amb aquest teló de fons sembla evident que aquestes accions mereixen un retret penal però, no obstant, no hi ha a Espanya cap article que tipifiqui aquests actes. De fet, és difícil trobar una definició legal en qualsevol branca del seu dret. A més, la majoria de persones al nostre país desconeixen la seva existència i el que és encara pitjor, ho desconeixen moltes dones que l’han patit a les seves pròpies carns creient que aquestes accions són pràctica habitual en els embarassos.

El març de l’any passat, l’ONU, va posar cara, finalment, a moltes dones que pateixen aquests actes al nostre país a través del Comitè de les Nacions Unides per a l’eliminació de la discriminació contra la dona, resolent després d’una llarga trajectòria innòcua a la jurisdicció espanyola, que una pacient gallega va ser víctima d’aquestes pràctiques i que per tant l’Estat Espanyol l’havia de rescabalar pels danys causats, ja que aquests van ser de gran envergadura no només físics sinó també emocionals.

Altres països del món ja compten amb una regulació que castiga la pràctica de la violència obstètrica i és qüestió de temps, un temps sempre insuficient, que Espanya procedeixi a la seva adequada regulació perquè sembla evident que aquestes conductes, altament lesives, han de no només ser considerades negligència sinó castigues amb un retret penal concret. Hi ha organitzacions a Espanya com l’Observatori de Violència Obstètrica o el Part és nostre que vetllen i donen visibilitat a aquestes conductes i demostren que el temps apressa en aquesta matèria.

És cert que durant el part es poden produir quantitat d’escenaris susceptibles d’haver de prendre decisions precipitades i justificades, però, quan hi ha la possibilitat d’informar la pacient, és requisit imprescindible fer-ho i, en cas contrari, s’està cometent violència. Violència injustificada. Violència de gènere. Violència obstètrica.

Per això i en cas de creure haver patit algun tipus de violència per part dels sanitaris mèdics, no dubteu a posar-ho de manifest ja que és l’única manera d’acabar o penalitzar aquesta pràctica abusiva.

Desa un comentari